SAYIN VALİM; MATSAMOR TEHLİKESİNE KARŞI NEDEN TEDBİRLER ALINMIYOR!?

MATSAMOR TEHLİKESİNE KARŞI NEDEN TEDBİRLER ALINMIYOR!?

    Ülkemiz hududu (Iğdır’a) na 15 Km. Kadar yakın Ermenistan (Erivan)da faali yet gösteren Matsamor nükleer santralinin halkımız üstünde yarattığı korku ve endişe devam etmektedir.

    1977 de imal edilen bu santralin her biri 408 MW’e güce sahip WWER-400/230 tipi 2 üniteden oluşan ve dünyadaki santrallerin en güvensiz bir reaktörüdür. 2005 de ömrünü bitirmiştir. Ağrı dağı fay hattı üstünde bulunur. Göz ardı edilemeyecek derecede tehlikeli saatli bir bombadır.

   Metsamor nükleer santrali, Ağrı dağı fay hattı üstünde bulunur. 1988 senesinde Gümrü yakınlarında meydana gelen ve geride bıraktığımız günlerde yıldönümü anılan Spitak depreminin ardından 1989 senesinde, Metsamor NGS, güvenlik endişeleri ile kapatılmıştır Metsamor santralinin hâlihazırdaki olumsuz koşulları sebebiyle her an yaşanabileceği gerçeği, söz konusu nükleer santral hakkında hem ulusal hem de global kaygılara yol açmaktadır. Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenlemeleri Grubunun, 2016 senesinde Metsamor hakkında yayınla dığı rapor, yüksek deprem riski taşıyan bir bölgede yer alan bu santralin acil durum yönetim planlarının yetersiz olduğunu ortaya koymuştur Metsamor’un soğutma sistemlerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde kaza muhtemellığının yüksek olduğu belirtilmiştir. Dünyanın en eski ve tehlikeli santrali olarak bilinen ve 1979 senesinde inşa edilen ve Çernobil benzeri beri bir faciaya sebep olabilecek Matsa mor santralının hala Ermenistan’da faaliyet göstermesinden endişe duyulmak tadır.

    1988 senesinde yaşanan depremde ciddi zarar gören ve uzun bir süre kullanım dışında bırakılan santralın Ermenistan’ın enerji ihtiyacını karşılayacağı gerekçe gösterilen 1995 senesinde yeniden üretime geçirilmesi ve hala faaliyette bulunması ve maazallah radyoaktif gazların atmosfere yayılması durumunda başta Ermenistan’ın kendisi dahil Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum il ve ilçeleri dahil olmak üzere ülkemizin doğu illeri keza Nahcivan, Azerbaycan, İran ve Gürcistan gibi komşu ülkelerin pek çok kesimi için tehlikeler yaratacak ve etkileri büyük olacaktır.

      Bu saydığımız yerleşim yerlerine zararlar vereceğine kesin gözüyle bakılan Matsamor Nükleer santralinin tehlikesi, oluşabilecek her hangi bir deprem muhtemellığında insanlar üstündeki etkisi de büyük olacaktır.

     Bunca gösterilen tepkiler, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom enerjisi Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından ve Uluslararası Otoriteler tarafından en tehlikeli santral olarak ilan edilen Matsamor; ufak tefek radyoaktif sızıntılarla; ilimizde bazı bebek ve hayvan yavruları üstünde etkisini göstermiş ve sakat doğumlarına sebep olmuştur.Öte yandan, sebze, meyve ve insanlarda kanser oluşumuna hatta büyük artış göstermesine neden olmuştur.

     Söz ülke ve halk olduğuna göre, bu konu da yetkililerin tavrı ve alması gere ken tedbirler önem arzetmektedir.

    Bu şartlar altında Hükumeti acil tedbirler almaya ve çareler bulmaya çağırıyoruz.

• Bu santralin muhtemel bir depremde verebileceği zarar konusunda bir veri ve bilgiye sahip miyiz?

• Kapatılması için Ermenistan-Rusya ve AB dahil global kuruluşlar nez din de girişimleri var mıdır, var ise hangi aşamadadır?

• Santrala 15 kilometre. Gibi yakın bir mesafede olan İlimiz (Iğdır)de radyasyon ölçümleri yapılmış mıdır ve yapılmasına devam ediliyor mu? Eğer devam ediliyor ise halkımız neden bilgi sahibi değildir?

• Santralın vermiş olduğu ya da vereceği, insanımız ilk sırada olmak üzere diğer canlıların sağlığı adına bugüne dek ne gibi tedbirler alınmış ya da alınmak tadır?

• Matsamor’dan doğabilecek sızıntıdan mağdur olacaklar için herhangi bir sigorta yapılması planlanıyor mu?

   Yetkililere saygı ile duyurulur…

Haber Tahir Kavri-Iğdır

Bu haberi beğendiniz mi? Bültenimize katılarak haberdar olun!

Yorumlar

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.