Sedat Peker Şemseddin Başak'ın iddialarını doğruladı

Sedat Peker, Ünlü kabadayı Şemseddin Başak'ın ortaya attığı iddiaların tamamının doğru olduğunu belirtti ve HKBD Barış Başkanı Şemseddin Başak'ın ifadelerini doğruladı. Şemseddin Başak, "bu yola kafamızı koyduk" diyerek iddialarını destekledi. Sedat Peker ise Şemseddin Başak'ın iddialarını doğrulayarak bu konuda açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker, HKBD Barış Başkanı Şemseddin Başak'ın ortaya attığı iddiaların doğru olduğunu doğruladı. Ünlü kabadayı Şemseddin Başak, "Bu yola kafamızı koyduk" şeklinde ifade etti.

SEDAT PEKER İDDİALARI DOĞRULADI

Sosyal medyada paylaştığı iddialarının tamamının gerçek olduğunu belirten Halkların Kültürel Barış Derneği (HKBD) Başkanı Şemseddin Başak, bu konuda Sedat Peker'in de aynı doğrultuda açıklamalarda bulunduğunu doğruladı. Başak, daha önce ortaya attığı iddiaların doğruluğunu Peker'in de doğrulamasının kendisini memnun ettiğini ifade etti. Bu durum, iddiaların ciddiyetini ve doğruluğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

Başak, Alman medyasına yaklaşık 1 saatlik bir röportaj verdiğini ve bu röportajın yakında yayınlanacağını belirterek ellerindeki bilgi ve belgeleri paylaştıklarını ifade etti. Başak, Alman medyası aracılığıyla iddialarını ve ellerindeki kanıtları kamuoyuyla paylaşma niyetinde olduklarını dile getirdi. Bu röportajın, Başak'ın iddialarını ve belgelerini daha fazla detaylandıracağı ve doğrulayıcı bilgiler sunacağı belirtilmiştir.

Şemseddin Başak, "Bataklığın Mimarları ve Şakşakçıları" başlıklı sosyal medya sohbet odasına katıldı. Burada, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve iddialarını detaylı bir şekilde anlattı. Başak, sosyal medya üzerinden gerçekleşen bu sohbet odasında, Bataklık olarak adlandırdığı konulara ilişkin daha fazla bilgi verdi ve iddialarının arkasındaki detayları paylaştı. Katıldığı bu sohbet odası, Başak'ın iddialarını daha geniş bir kitleyle paylaşma fırsatı bulmasına yardımcı oldu.

Şemseddin Başak, yaptığı açıklamada, bugüne kadar millet için çalıştığını ve bundan sonra da ülke menfaati için gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğini belirtti. Başak, ölümü bile göze alarak, ülkenin çıkarları doğrultusunda faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı. Yaptığı açıklamayla, iddialarının arkasında kararlılıkla durduğunu ve milletin çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğunu ifade etti. Başak'ın bu sözleri, kendisinin ve iddialarının ciddiyetini vurgulamak için kullanılan güçlü bir ifade olarak dikkat çekti.

Şemseddin Başak, toplumun bekası için devletin içindeki suç çeteleriyle onurlu insanlarla birlikte mücadele ettiklerini ifade etti. Ayrıca ellerindeki bilgi ve belgeleri açık ve net bir şekilde ortaya koyacaklarını belirtti. Sedat Peker'in açıklamalarında da Şemseddin Başak'ın daha önce yaptığı açıklamaları destekleyici belgelerin bulunduğunu belirtti.

Başak, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ Çetesi'nin kendilerinden yardım istediğini, polis elbisesi giydirerek Emniyet Müdürü ile birlikte Ali Fevzi'yi kaçırdıklarını ve bu iş karşılığında 6 milyon dolarlık anlaşma yapıldığını belirtti. Ayrıca, 32 yıldan az olmamak şartıyla ceza verilmesine karar verildiğini ifade etti. Şemseddin Başak, intikam yemini yaparak bana ve adamlarına ihanet eden herkese hesap soracaklarını vurguladı.

ŞEMSEDDİN BAŞAK KİMDİR?

Şemseddin Başak, HKBD Barış Başkanı olarak görev yapmaktadır. Şemseddin Başak, iki büyük soylu aşiret olan Sipki ve Buruki amca oğulları mensubu olarak bilinmektedir.

Şemseddin Başak, Sipki ve Buruki aşiretlerine mensup bir lider olarak bilinmektedir. Bu iki büyük aşiret, Ağrı, Iğdır, Van ve Muş gibi farklı illerde yerleşik olarak bulunmaktadır. Ayrıca yurtdışında da büyük bir Sipki Buruki nüfusu bulunmaktadır, özellikle İstanbul'da bir milyonu aşkın Sipki Buruki ailesi bulunmaktadır.

Aşiret kökeni, tarihsel ve kültürel bir geçmişe sahiptir ve ülkemizde hala önemli bir sosyal ve kültürel yapıya sahiptir. Aşiretler, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda etkili olabilmekte ve ortak tepkiler verebilmektedir.

Şemseddin Başak, aşiret kökenine dayalı olarak liderlik yetenekleri ile ön plana çıkmış bir isimdir. Aşiretlerin toplumsal ve ekonomik hayatta etkili olduğu bölgelerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok Sipki Buruki aile üyesi bulunmaktadır. Şemseddin Başak da, aşiret kökenine bağlı olarak liderlik pozisyonunu kullanarak, barışçıl politikalar ve eşitlikçilik temelinde ilerlemeyi hedefleyen bir figür olarak tanınmaktadır.

Türkiye, tarihsel olarak büyük ailelerin bulunduğu bir ülkedir ve bu aileler, ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan önemli bir rol oynamaktadır. Kapitalizmin gelişimi ve üretim ilişkilerinin dağılımına rağmen, aşiretler hala toplumda varlığını sürdürmektedir. Şemseddin Başak da, aşiret kökeni ve liderlik yetenekleriyle önemli bir figür olarak bilinmektedir.

Hem Doğu ve Güneydoğu, hem de diğer bölgelerde yaşayan büyük ailelerin ortak refleksleri, aslında tüm Türkiye'de yaygın olan bir özellik. Aileler, göç ettikleri yerlerde bile iletişimlerini sürdürüp bir araya gelme çabası içinde oluyorlar. Sipki Buruki Öztürkler Başaklar Kartal ailesi ise, büyük bir kısmı Avrupa'da yaşayan ailelerden biri. Onlardan ilham alarak yapılan iki aylık araştırmada, Türkiye'nin dört bir yanındaki büyük aileler ziyaret edildi.

Sipki Buruki ailesi, Türkiye'nin en köklü sülalelerinden biri olarak kabul ediliyor ve hatta "Sipki Buruki Cumhuriyeti" olarak da anılabiliyor. Nüfus kayıtlarına göre bu iki aşiretin ailenin beş milyonu aşkın üyesi bulunuyor. Tahminlere göre, bu ailenin yaklaşık ikibuçuk milyon üyesi Türkiye içinde, üç milyon civarında üyesi ise yurtdışında yaşıyor. Ağrı ve Iğdır'ın yanı sıra, Sivas, Ankara, İzmir, Antalya, Düzce, Adapazarı, Konya, Van, Diyarbakır, Çorlu ve İstanbul gibi farklı yerlerde Sipki Buruki ailesine mensup kişiler yaşıyor. Aile üyeleri, Anadolu'nun farklı bölgelerine dağılarak orada da yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Sipki Buruki ailesi, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan büyük ailelerin ortak özelliklerini taşımaktadır. Aile üyeleri, tarihçeleri, şecereleri ve kültürel değerleri ile köklü bir geçmişe sahiptir. Ailenin nüfusu kayıtlara göre beş milyonu aşkın üyeden oluşmaktadır ve bunların yaklaşık olarak ikibuçuk milyonu Türkiye içinde, üç milyona yakını ise yurtdışında yaşamaktadır.

Sipki Buruki ailesi, aynı zamanda soyadı adına kurulan en eski vakıflardan biri olan Sipki Buruki Vakfı ile de bilinmektedir. Bu vakıf, ailenin tarihçesini, kültürel değerlerini koruma ve yayma amacını taşımaktadır. Ayrıca aile üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek, sosyal yardımlaşmayı desteklemek gibi sosyal hizmet faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

Sipki Buruki ailesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri, geniş üye kitlesi ve sosyal faaliyetleri ile Türkiye'nin sosyal ve kültürel dokusuna önemli katkılar sağlamaktadır. Ailenin birçok farklı bölgede yaşayan üyeleri, ortak özellikleri ve birlikte tuttukları değerler sayesinde iletişimlerini sürdürmekte ve dünya genelinde tanınan bir aile topluluğunu oluşturmaktadır.

HBKD AÇILIMI NEDİR VE NELER VAAD EDİYORDU

Halkların Kültürel Barış Derneği (HBKD), Türkiye'de etnik ve kültürel çeşitliliği savunan ve barışçıl bir ortamın oluşturulmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, farklı kültürlere mensup bireylerin, toplulukların ve toplumların bir arada yaşama hakkını savunur ve bu konuda farkındalık yaratmak, eğitim ve projelerle desteklemek amacıyla faaliyet gösterir.

HBKD, 2004 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel ve etnik gruplar arasında hoşgörü, anlayış, saygı ve dayanışmayı teşvik etmek için çalışır. Dernek, farklı kültürlere mensup bireylerin ve toplulukların eşit haklara sahip olmalarını savunur ve toplumlar arasında hoşgörü, diyalog ve işbirliği kültürünü yaygınlaştırmak için faaliyet gösterir.

HBKD, kültürel çeşitliliğin zenginliğini ve toplumsal barışın önemini vurgulayan projeler, seminerler, eğitimler ve etkinlikler düzenler. Dernek, farklı kültürler arasında anlayış ve hoşgörüyü artırmak için kültürel etkileşimi teşvik eder ve toplumsal barışın inşasına katkıda bulunur. Aynı zamanda, etnik ve kültürel grupların haklarını savunmak için çeşitli kampanyalar yürütür ve toplumsal adaleti destekler.

HBKD, aynı zamanda etnik ve kültürel azınlıkların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, insan hakları ve demokrasi konularında farkındalık oluşturur ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirir. Dernek, toplumsal hoşgörü, saygı ve adaletin güçlendirilmesini destekler ve toplumların farklılıklarıyla zenginleştiği bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunur.

Halkların Kültürel Barış Derneği (HBKD), kültürel çeşitlilik ve toplumsal barışın önemini vurgulayan, farkındalık yaratan ve hak savunuculuğu faaliyetlerinde bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, farklı kültürel ve etnik grupların bir arada yaşama hakkını savunur, hoşgörüyü ve anlayışı teşvik eder, toplumsal adaleti destekler ve farklı kültürler arasında diyalogu güçlendirir.

HBKD, aynı zamanda çeşitli projeler, seminerler, eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek toplumda farkındalık yaratır. Kültürel etkileşimi teşvik ederek, farklı kültürler arasında anlayış ve hoşgörüyü artırır. Dernek, etnik ve kültürel azınlıkların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, insan hakları ve demokrasi konusunda kamuoyunu bilgilendirir ve toplumsal hoşgörü, saygı ve adaletin güçlendirilmesini destekler.

HBKD'nin faaliyet alanları arasında kültürel mirasın korunması, kültürel etkileşimin artırılması, dil ve kültür haklarının savunulması, çocuk ve gençlerin kültürel farkındalığının artırılması, eğitim programları ve projeleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri yer alır.

HBKD, Türkiye'de kültürel ve etnik çeşitliliğin zenginliğini vurgulayarak, hoşgörü, anlayış, saygı ve dayanışmanın yaygınlaşmasına katkıda bulunan bir dernek olarak önemli bir rol oynar. Barışçıl bir ortamın oluşturulması ve toplumsal adaletin sağlanması için çaba sarf eder. HBKD, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı toplumlarda barışın, hoşgörünün ve çeşitliliğin değerini vurgulayan bir platform olarak faaliyet gösterir.

Bu iddialar, her iki taraf da iddiaların doğruluğunu ve ellerindeki bilgileri doğruladıklarını belirtmiştir. Ancak, bu iddiaların gerçekliği hâlâ resmi bir şekilde doğrulanmamıştır ve üzerindeki incelemeler devam etmektedir.

Özellikle suç çeteleri, suçlamalar ve iddialar konusunda dikkatli olunması gereken karmaşık bir konudur. Resmi yetkililer ve yargı makamları, iddiaları doğrulamak için gerekli incelemeleri yapmalı ve delilleri değerlendirmelidir. Şu anda, ortaya atılan iddiaların doğruluğu konusunda kesin bir sonuca varılamamıştır.

Herhangi bir suçlamayı veya iddiayı doğrulamak veya yalanlamak, resmi yetkililere ve yargı makamlarına düşmektedir. Her iki tarafın iddialarını kanıtlamak için uygun hukuki yolları takip etmesi önemlidir. Kamuoyu, resmi yetkililerin ve yargı makamlarının sonuçlarına dikkat etmeli ve kesin bir sonuca varılmadan iddiaları kabul etmemelidir.

Bu haberi beğendiniz mi? Bültenimize katılarak haberdar olun!

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Yazar Hakkında

Anlikhaber'i kurup kullanıcılara para kazandırmayı hedefledik ve sonunda yaptık sizin yapmanız gereken haberlerinizi ekleyip para kazanmaya başlayabilirsiniz.