Tekin Pamuk'un Kaleminden! Hak geldi batı cail oldu

Allaha'tan başka kimseden korkum yok, Hedef Turan Türk İslam dünyasına hayırlı olsun.

2023 HEDEF TURAN HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN TÜRK VE İSLAM DÜNYASINA Yaratılıştan buyana bir çok ümmet yaratıldı ve helaketi gerçekleşti. Şu anki ümmet son ümmettir. Ümmeti Muhammed 'dir. Sizden önceki ümmetler sizin şimdiki teknolojinizden daha ileri durumdaydılar. İRablerini inkar ettikleri için kıyametleri kopmuştur. İnananlar müstesna. Ey insanlar Hz. Adem'i görmek isteyen, Hz Ali'yi görmek isteyen ve Mustafa Kemal Atatürk'ü görmek isteyen bana baksın. Ben Fatiha süresi, İhlâs süresi, Ayetel kürsü ve Amenerrasulu ayetleriyle İslam dünyasına,İstiklâl Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe hikayesiyle tüm Türk dünyasına hitap ederim. Hüküm Allah'ın hükmüdür benim değil. Kafirler istemesede Allah Nurunu tamamlayacaktır. Yukarıdaki hükümlere göre gereğin yapılması gerekmektedir. Artık asker ocağı peygamber ocağı ve ana kucağına ateş düşmeyecektir. Essalamü aleyküm ve rahmetullahi ve beraketü.Ben ömürlerini  sofra ile wc tuvalet arasında geçiren hocalardan eğitim görüp öğrenmedim. Ben hakkı ömürlerini iş ev ve camide geçiren Alimlerden öğrendim. 3 gün içerisinde tüm ilimleri öğrendim. Batılı ve hakkı binbirinden ayırmayı öğrendim. Artık bana susmak yok insanlara hak ile batılın ne demek olduğunu anlatmak gerekiyiyor. 5 yıl sustum. 30 yıl anlatmaya çalıştım. Çevremdeki insanların beni anlama gabiliyeti olmadığından dolayı yani cahil insan değil okumuş cahil ve takipçileri tarafından engellendim  aileme  yaptığı baskılar yüzünden ailem hiçbir şeyin farkında değildi beni hastane hastane dolandırdı cinci hoca muskacı hoca gezmediğim yer kalmadı 30 sene içerisinde. Okumuş cahilden maksadım dini ticarete döken din ve tarikat hocalarıdır. Diğer okuyan insanlar değil. Din tüccarları ve tarikat hocalarının ve takipcilerin sonu geldi artık. Onların sonlarını getirmek dudaklarımın arasından çıkacak üç beş kelimeden ibarettir. Yok sa onları silahla kan dökerek yok etmeyeceğim. Yıllarca önce fıransada peygamberimizin kötü karikatürünü çizen adamı öldürüp cehennem ateşine dahil etiğim gibi kimse ne olduğunu nasıl öldüğünü bile anlamayacak. Benim silahım iki dudağımın arasından çıkacak kelimelerdir.Hakkı söyleyeni dokuz köyden kovalar. Onuncu köyde ise öldürürler. Bu yapanlar okumamış cahiller değil okumuş cahillerdir. Hak Hz Ali (as) iledir. Hz Ali (as) de hak iledir. Diye buyurmuş tur. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem.  Benim ehlibeytim nuhun gemisi gibidir. Ehlibeytimi seven ve onlara itaat eden kurtular. Ehlibeytimi tanımayıp onlara düşman olan helak olur.  Nuhun gemisine binen kurtulur binmeyen helak olup azgın sularda boğulur. Peygamberimizin ehlibeytini tanıyıp seven Allah'ın kulları kurtuldu. Düşman olan kullarıda helak oldu. Essalamü aleyküm ve rahmetullahi ve beraketü.BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

  (ALLAH Rahman ve Rahim’in Adıyla)

          ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ÂLEMİN.  ALLAH’ÜMME SALLİ ÂLÂ MUHAMMED’İN VE ÂL-İ MUHAMMED. ALLÂHÜMME SALLİ ÂLÂ MUHAMMEDİN VE ÂL-İ MUHAMMED ALLÂHÜMME SALLİ ÂLÂ CEMİ-İL EMBİYÂİ VEL-MÜRSELÎN. EMMEN YÜCİBÜL ALİYYÜL AZİM. ALİ SIRATEL MÜSTEKİM. ALLÂHÜMME SALLİ ÂLÂ MUHAMMEDİN VE ÂL-İ MUHAMMEDİN VE ACCEL FERECEHUM VAHŞURNA MA’EHUM VEL’AN A’DAEHUM. ALLAH’ÜMME SALLİ ÂLÂ MUHAMMED’İN VE ÂL-İ MUHAMMED. VE EL EİMMETİL MASUMİNE VEL MEHDİYYİNE VE SELLİMU TESLİMA ECMEİNE VASİYYÜL NİBİYYİNE RASULULAHU EMİREL MUMİNİNE ALİYYEN VELİYYULLAH.

EÜZÜBİLLAHİ-MİNEŞ-ŞEYTAN-İRRACİM

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

ELHAMDULİLLÂHİ RABBİL'ALEMİN. ERRAHMÂNİR'RAHİM. MÂLİKİ YEVMİDDİN. İYYÂKE NA'BUDU VE İYYÂKE NESTE'ÎN İHDİNESSİRÂTAL MUSTAKÎM SİRÂTALLEZİNE EN'AMTE ALEYHİM, ĞAYRİLMAĞZÛBİ ALEYHİM VE LEZZÂLLÎN. VELHEMDÜLİLLAHİ RABBİL ÂLEMİ          BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

            GUL HUVELLÂHU EHAD. ALLÂHUS SAMED. LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKÛN LEHÛ KUFUVEN EHAD. KEZALİKELLAHU RABBİ.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

             GUL HUVELLÂHU EHAD. ALLÂHUS SAMED. LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKÛN LEHÛ KUFUVEN EHAD. KEZALİKELLAHU RABBİ.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

             GUL HUVELLÂHU EHAD. ALLÂHUS SAMED. LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKÛN LEHÛ KUFUVEN EHAD. KEZALİKELLAHU RABBİ.SADAKALLAHÜL ALİYYÜL AZİM VE SADAKAN NEBİYYÜL KERİM VE NEHNU VE ÂLÂ ZALİKEL MİNEL ŞAHİDİNE VE ŞAKİRİN VESSELAMÜL ÂLEL MÜRSELİN EMMEN YÜCİBÜL ALİYYÜL AZİM. ALİ SIRATEL MÜSTEKİM. VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ÂLEMİN. “ALLAHUMMEĞFİR Lİ’L-MÛ’MİNÎNE VE’L-MÛ’MİNÂT VEL MÜSLİMİNE VEL MÜSLİMAT. EL EHYAİ MİN HÜM VEL EMAVAT. TABİ BEYNANA VE BEYNAHÜM BİL HAYRAT. İNNEKE MUCİBİD DÂVAT. İNNEKE ELA KÜLLİ ŞEYİN KADİR. İNNEKE LA MİNEL MÜRSELİN TENZİLEL AZİZİR RAHİM. SALAVATÜLLAHİ NEBİYYİNE VE EMİREL MUMİNİNE VASİYYİL RASULÜNE VEL MÜRSELİNE VELHEMDÜLİLLAHİ RABBİL ÂLEMİN. SUBHANE RABBİKE RABBİL İZZETİ EMMA YESİFUNE VE SELAMUN ALEL MURSELİNE VELHEMDÜLİLLAHİ RABBİL ÂLEMİN ÂMİNE YA RABBEL ÂLEMİN ÂMİN. ALLAHÜMME BELLİĞ VE EVSİL SEVABE ME GAD GURİE MİN KİTABİKEL KERİM VE FURGANİKEL AZİM, BE’DEL GABİLU MİNNA HEDİYYETEN VESİLETEN VE RAHMETEN NAZİLE İLA ERVAHİ CEMİ İL ENBİYA-İL İZAM VEL EVLİYA-İL KİRAM VE MİN ERVAHİHİM İLA RUHİ MEN GASET NAHUM. ALLAHUMMEĞFİR LEHUM VEHŞÜRHUM MEA MEN KANE YETEVELLAHU, MEN KANET TETEVELLAHU MİNEL EİMMETİL ME’SUMİN. ALLAHUMMEC’EL GABREHUM REVZETEN MİN RİYAZİL CİNAN VELATEC’ELHUM HURFETEN MİN HUFERİNNÎRAN Bİ HAGGİ MUHAMMEDİN VE ALİHİL FURGAN VE Bİ HAGGİ SURETİL İHLASİ VE’L FATİHETİ MEA’S-SALAVAT.

ALLÂHÜMME SALLİ ÂLÂ MUHAMMEDİN VE ÂL-İ MUHAMMED. ALLÂHÜMME SALLİ ÂLÂ MUHAMMEDİN VE ÂL-İ MUHAMMED ALLÂHÜMME SALLİ ÂLÂ CEMİ-İL EMBİYÂİ VEL-MÜRSELÎN. EMMEN YÜCİBÜL ALİYYÜL AZİM. ALİ SIRATEL MÜSTEKİM. ALLÂHÜMME SALLİ ÂLÂ MUHAMMEDİN VE ÂL-İ MUHAMMEDİN VE ACCEL FERECEHUM VAHŞURNA MA’EHUM VEL’AN A’DAEHUM. ALLAH’ÜMME SALLİ ÂLÂ MUHAMMED’İN VE ÂL-İ MUHAMMED. VE EL EİMMETİL ME'SUMİNE VEL MEHDİYYİNE VE SELLİMU TESLİMA ECMEİNE VASİYYÜL NİBİYYİNE RASULULAHU EMİREL MUMİNİNE ALİYYEN VELİYYULLAH.HER GECE  VE YA MEZARLIKTA BURAYA KADAR OKUYUN VE İSTEDİĞİNİZ DUAYI OKUYUP ÖLMÜŞ YAKINLARIMIZA VE MEZARLIK EHLİNE  HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ. Sevgili kardeşlerim  kur-an'ı bu şekil de okuduğunuzda bir defa hatim etmiş sayılırsın mümin ve müminatları hoşnut etmiş sayılırsın peygamberimiz ve ehli beytine selavat getirmiş sayılırsın yüz yirmi dört bin peygambere selavat göndermiş sayılırsın  bu şekilde okumayı Peygamberimiz kızı hz Fatimetüz-Zehra selamu aleyha anamıza öğretmiştir. Tesbiatı erbayı 100 defa okuyarak ta kabeyi tavaf etmiş sayılırsın yatmadan önce okursan iyi olur. (SÜBHANALLAHU VELHEMDÜLİLLAHU VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA GUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYÜL AZİM) Bu şekilde okuyacaksın. Kardeşlerim kandiliniz mübarek olsun iyi akşamlar bugün imam Mehdi ferec as doğum mübarek doğum günü münasebetiyle okudum ölen atalarımız için ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ALLAH'A EMANET OLUN ALLAH GÖNLÜNE GÖRE VERSİN İNŞALLAH ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM

Bu haberi beğendiniz mi? Bültenimize katılarak haberdar olun!

Yorumlar

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Yazar Hakkında

Tahir Kavri, Medya Gurubu Iğdır temsilcisi ve Ulusalarası Temsilcisi

Son Haberler
25 Haz 2022 20:22 Tahir Kavri, Haber Medya Gurubu Iğdır temsilcisi
24 Haz 2022 12:46 Tahir Kavri, Haber Medya Gurubu Iğdır temsilcisi